Inserció laboral

BINOMIS
"Entitat sense afany de lucre, d'iniciativa social, fundada per l'Heura del Vallès SCCL"

Carrer d'Ègara, 16 08225 TERRASSA

WEB: www.binomis.cat


Telèfon: 93 784 25 25*

https://www.youtube.com/watch?v=wA4LjWD39cQ
INFORMACIÓ GENERAL
Insercio 1 Insercio 2 Insercio 3

Des de l’any 1992 l’escola compta amb el SERVEI D'INSERCIÓ I SEGUIMENT LABORAL BINOMIS, un servei especialitzat des del qual es gestionen programes d’orientació i inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

D'aquesta manera es pretén donar sortida laboral tant als alumnes de l’escola com persones derivades al servei, amb preferència a EMPRESA ORDINÀRIA, i si aquesta no és possible es busquen alternatives d’incorporació laboral a centres especials de treball i centres ocupacionals.

La metodologia que utilitzem és el TREBALL AMB SUPORT.

Durant al llarg de l’any es programen PRÀCTIQUES de formació amb suport, facilitant el contacte amb les empreses i l'accés al treball. Amb les pràctiques es completa la formació, possibilitant la coneixença del món laboral i facilitant la CONTRACTACIÓ.

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) i els Itineraris Individuals per a la Inserció Laboral preveuen i recomanen aquesta formació pràctica en llocs de treball gràcies a les empreses col·laboradores. S'estableixen contactes per tal d'avaluar les necessitats reals de llocs de treball i analitzem el perfil dels candidats per tal d'establir correspondències.

Tant en el període de pràctiques com després de la contractació es realitza el SEGUIMENT i el SUPORT als treballadors i un assessorament a les empreses que possibiliten la inserció. Aquest servei el realitza l’equip de professionals especialitzats en inserció laboral, les preparadores laborals.

inserció 4 inerció 5 Insercio
EMPRESES COL·LABORADORES
EMPRESES I ENTITATS AMB LES QUALS MANTENIM UNA COL·LABORACIÓ TANT EN FORMACIÓ EN PRACTIQUES COM EN LA INTEGRACIÓ LABORAL.
s GRÀCIES A ELLES LES PERSONES AMB NECESSITATS DE SUPORT HAN POGUT GAUDIR D'OPORTUNITATS LABORALS EN CONDICIONS D'IGUALTAT.
FINANÇAMENT PÚBLIC I PRIVAT

SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ (SIOAS)

COL·LABORACIÓ EN FINANÇAMENT DEL SERVEI

ITINERARIS D'INSERCIÓ LABORAL MITJANÇANT EL TREBALL AMB SUPORT

Per a més informació us podeu adreçar a:
BINOMIS Servei d’Integració laboral

ADREÇAT A ADULTS AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL

Telèfon: 93 784 25 25